Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Välkommen till Skånefrö med BioAgro Energy

Sedan 1928 har Skånefrö erbjudit kvalitetsprodukter inom utsäde av frö och spannmål. Vi är idag ett av landets ledande utsädesföretag med produkter från lantbruksutsäde och frö till pellets för miljövänlig uppvärmning. Vi är ett företag i utveckling där vi bland annat kan ståta med ett av Europas modernaste frörenserier och 300 kontraktsodlare som sörjer för tillgången till av högkvalitativ råvara.

Vi syns i TV4 just nu (klicka på pilen för att spela upp filmen):

vall

Grovfoder

För att få ett bra grovfoder för en lönsam produktion är det viktigt att välja rätt blandning både utifrån användningsområde och Ert geografiska område. För att få ett så bra grovfoder som möjligt bör målet med odlingen vara att odla, skörda och lagra ett grovfoder med god hygienisk kvalitet och högt näringsvärde. Ett komplement till vallgrödorna på svenska djurgårdar är fodermajs.
spannmal

Spannmål

En stor del vår produktion sker hos våra utvalda utsädesodlare. Fältbesiktning och rensning m.m är ett led i vår verksamhet och utförs av egen personal vilket ger oss helheten i produktionskedjan och därmed mycket hög kvalitet.
grasfroforpackningar

Gräsfrö för alla behov

Kvaliteten på gräsfröblandningen är helt avgörande för hur bra gräsytorna blir. Med en gräsfröblandning av hög kvalitet blir det enklare att lyckas. Gräsfröerna i våra blandningar har genomgått en noggrann granskning vad gäller kvalitet, odlingsegenskaper och förutsättningar för den svenska marknaden.