Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Välkommen till Skånefrö med Bioagro Energy!

skanefro_valkommenSedan 1928 har Skånefrö erbjudit kvalitetsprodukter inom utsäde av frö och spannmål. Vi är idag ett av landets ledande utsädesföretag med produkter från lantbruksutsäde och frö till pellets för miljövänlig uppvärmning.

grasfroKvaliteten på gräsfröblandningen är helt avgörande för hur bra gräsytorna blir. Med en gräsfröblandning av hög kvalitet blir det enklare att lyckas. Gräsfröerna i våra blandningar har genomgått en noggrann granskning vad gäller kvalitet, odlingsegenskaper och förutsättningar för den svenska marknaden.

aaa

spannmal

De bästa sorterna för den svenska marknaden är vår ledstjärna.

En stor del vår produktion sker hos våra utvalda utsädesodlare. Fältbesiktning och rensning m.m är ett led i vår verksamhet och utförs av egen personal vilket ger oss helheten i produktionskedjan och därmed mycket hög kvalitet.

vallFör att få ett bra grovfoder för en lönsam produktion är det viktigt att välja rätt blandning både utifrån användningsområde och Ert geografiska område. För att få ett så bra grovfoder som möjligt bör målet med odlingen vara att odla, skörda och lagra ett grovfoder med god hygienisk kvalitet och högt näringsvärde. Ett komplement till vallgrödorna på svenska djurgårdar är fodermajs.